Formulieren:

Om u in rechte bij te kunnen staan hebben wij altijd een volmacht nodig van u.
Download hieronder een volmacht en stuur ons een getekende versie toe.

 

Volmacht
Volmacht door een BV
Power of Attorney / Volmacht (Engels)
Power of Attorney / Volmacht (Duits)
Medische Machtiging
Machtiging Betalingen

WWW

WOZ-bezwaar formulier

 

Dhr. mr. M.. Taheri

Mw. mr. S.M. Taheri 

Mw. A. Bhajan (LL.B)

Mw. mr. T.M.M. Plukaard

Bestellen