Juristenpraktijk Taheri is een internationaal opererend kantoor die aan zowel ondernemers als particulieren juridische bijstand en advies, alsook procesvertegenwoordiging biedt. Ons kantoor heeft in 2009 t/m 2012 76%, in 2013 ruim 88,2% en in 2014 ruim 76,5% van de zaken die zij behartigd heeft positief afgerondDaarnaast heeft ons kantoor in 2013 een stijging van het aantal cliënten gehad van maar liefs 18,2%. De kracht van ons kantoor ligt in het feit dat wij altijd proberen om problemen vóór te zijn. Hierdoor adviseren wij u graag nog vóórdat u in een procedureel conflict bent geraakt. Maar ook in het geval u wel in een juridisch conflict terecht bent gekomen kunt u op ons rekenen. Onze juristen zijn specialisten op hun vakgebieden en zijn meesters in pleiten waardoor uw belangen en standpunt op een wijze verdedigd worden dat in Nederland ongekend is. Met een slagingskans van 88,2% kunt u gerust uw belangen aan ons toevertrouwen.

Ons kantoor is actief in:

 • Nederland
 • Verenigd koninkrijk
 • Duitsland
 • Zwitserland
 • Oostenrijk
 • België
 • India
 • Suriname
 • Iran
 • Afghanistan

Wij bieden u bijstand in de volgende talen:

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Perzisch
 • Dari
 • Arabisch
 • Hindi / Urdu
 • Hindoestaans / Surinaams
 •  

Dhr. mr. M. Taheri:

Met maar liefs 8 jaren praktijkervaring heeft dhr M. Taheri bewezen niet een gemiddelde jurist te zijn zoals de anderen. Inmiddels heeft hij middels overwinningen in diverse procedures op verschillende rechtsgebieden bewezen dat hij ijzersterk is in het pleiten en verdedigen. Dit heeft ertoe geleidt dat hij zelfs buiten Nederland wordt ingeschakeld om aldaar tegenover de rechter de verdediging te voeren. Zo is Taheri ook bekend met het Zwitserse en Duitse recht.

mr. Taheri heeft aan de Erasmus-universiteit gestudeerd (Master Strafrecht), echter, hij heeft zich voornamelijk gespecialiseerd op het gebied van ondernemingsrecht en bestuursrecht. Het Nederlandse bestuursrecht, vreemdelingen- en asielrecht en detentierecht zijn bij uitstek zijn expertise, maar daarnaast is hij een vast aanspreekpunt voor bedrijven (en particulieren) op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht, Intellectuele eigendomsrechten en ondernemingsrecht.

Daarnaast heeft mr. Taheri zich gespecialiseerd op letselschadezaken. In tegenstelling tot andere belangenbehartigers heeft hij bewezen slechts de belangen van zijn cliënten voor ogen te hebben en niet bereid te zijn om ten koste van diens cliënten afspraken te maken met verzekeraars.

Inmiddels heeft hij zich (sinds 2009) verdiept in het handelsnamen-, auteurs- en merkenrecht waarbij hij diverse successen heeft behaald.

In de academische wereld is Taheri ook geen onbekende; immers, regelmatig wordt hij benaderd om gastcolleges te geven op Hogescholen, maar ook op middelbare scholen.

Als detentierechtspecialist heeft hij het boek Handboek Nederlands Detentierecht geschreven, is hij bestuursvoorzitter van Stichting Landelijke Gedetineerdencommissie en heeft hij in 2008 een adviesrapport uitgebracht aan de Tweede-Kamer. Daarnaast wordt hij geregeld door de media benaderd waarvoor hij radio- en kranteninterviews heeft afgegeven.

Kortom, een gewichtig jurist met een breed kennisgebied met sterkste eigenschap: zijn pleittechnieken en –tactieken. 

Vakgebieden:

 

Mw. mr. S.M. Taheri:

Mevrouw S.M. Taheri (het zusje van dhr. M. Taheri) is afgestudeerd en gespecialiseerd in International en European law maar voornamelijk in International Human Rights. Hierdoor is zij uitstekend in staat om (internationale) ondernemingen te adviseren en bij te staan met bijvoorbeeld een fusie of overname. Maar ook de nationale ondernemingen zijn bij haar bij het goede adres; immers, Goederen en insolventierecht, alsook handels- en arbeidsrecht behoren tot haar specialisaties. Tevens is zij later gespecialiseerd in het asiel- en vreemdelingenrecht.

Haar kennis over het internationale (en het Europese) recht én het Nederlandse recht maakt haar een geschikte raadsvrouw voor ondernemers en vreemdelingen.

Ook op het gebied van letselschade is mw. mr Taheri zeer succesvol gebleken. Haar kracht op dit gebied betreft haar kennis van de vele jurisprudentie op dit rechtsgebied. 

Vakgebieden:

 

 
Mw. A. Bhajan LL.B:
 
Mevrouw A. Bhajan heeft vanaf 2012 ons kantoor versterkt. Als afgestudeerde jurist is zij gespecialiseerd op verschillende rechtsgebieden doch met name op het gebied van verbintenissensrecht en letselschade. Ondanks haar relatief korte intreden in de juridische wereld heeft mevrouw Bhajan bewezen een sterk verdedigingsgevoel te hebben waardoor zij iedere zaak die zij behandelt tot het uiterste onderzoekt. Ook het feit dat zij veruit de meeste dossiers die zij behandelt succesvol afsluit bewijst dat mw. Bhajan een geboren procesjurist is.
 
Vakgebieden:
 
 
Mw. mr. T.M.M. Plukaard:
 
Mevrouw T.M.M. Plukaard is afgestudeerd en gespecialiseerd in Public International Law. Sinds 2015 versterkt zij ons team als procesjurist. Door haar brede werkervaring met migranten is zij heel goed in staat om cliënten bij te staan in procedures op het gebied van asiel- en vreemdelingenrecht. 

Daarnaast is mevrouw Plukaard bezig zich te specialiseren op het gebied van detentierecht en inmiddels staat zij gedetineerden bij in beklagprocedures. 

Vakgebieden:

 • International law
 • European law
 • Letselschade
 • Goederen en insolventierecht
 • Arbeidsrecht
 • Asiel- en vreemdelingenrecht
 • Detentierecht

 

Dhr. mr. M.. Taheri

Mw. mr. S.M. Taheri 

Mw. A. Bhajan (LL.B)

Mw. mr. T.M.M. Plukaard

Bestellen